PREDSTAVNIŠTVO STRANOG UDRUŽENJA KOJE OBAVLJA HUMANITARNE AKTIVNOSTI NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

 

NEPOSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG UDRUŽENJA OSNOVANOG NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ISKLJUČIVO RADI OBAVLJANJA HUMANITARNIH AKTIVNOSTI

 

Kada strano udruženje osnuje predstavništvo na teritoriji Republike Srbije radi obavljanja humanitarnih aktivnosti, prema Zakonu o udruženjima, to predstavništvo je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Prema Zakonu o porezu na dobit, strana udruženja koja otvaraju predstavništvo na teritoriji Republike Srbije ukoliko ostvaruju dobit, obveznici su poreza na dobit i u obavezi su da podnesu poresku prijavu.

Pošto predstavništvo stranog udruženja koje obavlja humanitarne aktivnosti na teritoriji Republike Srbije je neprofitno društvo, ne ostvaruje dobit, nije u obavezi da podnosi poresku prijavu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-542/2016-04 od 31.1.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović