• Home
  • Blog
  • PREDSTAVNIŠTVO STRANOG UDRUŽENJA KOJE OBAVLJA HUMANITARNE AKTIVNOSTI NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

Tag Archive

Tag Archives for " PREDSTAVNIŠTVO STRANOG UDRUŽENJA KOJE OBAVLJA HUMANITARNE AKTIVNOSTI NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE "

PREDSTAVNIŠTVO STRANOG UDRUŽENJA KOJE OBAVLJA HUMANITARNE AKTIVNOSTI NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

  NEPOSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG UDRUŽENJA OSNOVANOG NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ISKLJUČIVO RADI OBAVLJANJA HUMANITARNIH AKTIVNOSTI   Kada strano udruženje osnuje predstavništvo na teritoriji Republike Srbije radi obavljanja humanitarnih aktivnosti, prema Zakonu o udruženjima, to predstavništvo je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana […]

Detaljnije...