IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE

02.03.2017. – ODRŽAN JE SEMINAR “IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE”.

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 02.03.2017. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: “IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE”.
Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).
Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i posebno sa najnovijim Zakonom o spoljnoj trgovini, Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju.
Imajući u vidu činjenicu da je naša država potpisala brojne međunarodne ugovore o slobodnoj trgovini, ukidanju carina ili uvođenje carinskih olakšica, priprema poslovne dokumentacije za izvoz je veoma zahtevan posao.
Polaznici treninga dobili su detaljna uputstva i instrukcije kada se radi o pripremi dokumentacije za izvoz robe uz korišćenje preferencijalnih carinskih stopa, odnosno utvrđivanje porekla robe.

Teme na seminaru su bile sledeće:
– Značaj potpisanih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini;
– Dijagonalna kumulacija porekla robe;
– Dugoročna i kratkoročna potvrda o poreklu robe radi korišćenja preferencijalnih carinskih stopa;
– Potrebna dokumentacija od dobavljača u cilju korišćenja preferencijalnih carinskih stopa
– Uslovi za otvaranje EUR ili CT-2 obrasca;
– Ovlašćeni izvoznik;
– Primer: pripremanje kompletne dokumentacije za izvoz robe prema potpisanim ugovorima u      zemlje: EU, CEFT-e, EFT-e, BRK; SAP i PEM Konvencije,
– Izvoz – uvoz usluga;
– Reeksport – roba kupljena u inostranstvu i prodata u inostranstvu, bez ulaska u zemlju;
– Reeksport – kupovina robe u inostranstvu – privremeni uvoz i izvoz u inostransto;
– Prodaja robe stranom licu – izvoz bez prelaska carinske linije;
– Promet robe sa KIM po najnovijim propisima.
Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave izvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: TEHNIKA KB doo, Beograd, BALTIK JUNIOR doo, Beograd, WORTS TEAM doo, Bečmen, ALUBILD doo, Beograd, YU-PD EXPRESS doo, Beograd, VIBAC BALCANI doo, Jagodina.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović