Seminar Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini

29.11.2018. godine, održan je seminar  Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini

u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd

Seminar je održala dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, predavač na brojnim seminarima u Privrednoj komori Novog Sada, Beograda, Čačka, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navedenoj temi (www.biljanatrifunovic.ifa.com).

Teme na seminaru su bile sledeće:

  • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
  • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama;
  • Asignacija
  • Izvršavanje obaveza cesijom;
  • Faktoring poslovi
  • Sličnosti izmeđufaktoring poslova i preuzimanja duga;
  • Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
  • Učesnici u poslu po osnovu kojeg rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu;
  • Naplaćivanje i plaćanje po poslovima na osnovu kojih rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu.

Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: ROTOGRAFIKA doo, Subotica, PUBLIK doo, Valjevo, PETITE GENEVE-PETROVIĆ doo, Beograd, SEJARI doo, Beograd, DIJAMANT AD Zrenjanin, SZTR ĐURĐEVIĆ Subotište, STAX TECHNOLOGIES doo, Čačak, GALEB SYSTEM doo, Šabac, JOHNSON ELEKTRIC doo, Niš, WIENER RE A.D.O. Novi Beograd.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović