DEVIZNO POSLOVANJE OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA

Prema Zakonu o privrednim društvima ogranak privrednog društva, nema status pravnog lica, već obavlja delatnost u ime i za račun privrednog društva, dakle privredno društvo, osnivač ogranka, odgovara prema trećim licima za obaveze ogranka. Ogranak obavlja delatnost matičnog privrednog društva, privredno društvo, osnivač ogranka, može obavljati više različitih delatnosti od ogranka, ali ogranak se može obavljati delatnost koje ne obavlja osnivač ogranka. Odluka o osnivanju ogranka može se doneti na skupštini privrednog društva, opštim aktom, odlukom ortaka ili komplementara.

Članom 569. Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza registracije ogranka samo u slučajevima ukoliko se radi o:

  • ogranku domaćeg privrednog društva koje ima zastupnika različitog od zastupnika društva ili je obaveza registracije propisana posebnim zakonom kao uslov za obavljanje delatnosti;
  • ogranku stranog privrednog društva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović