2

IZVOZ ILI UVOZ ROBE BEZ NAPLATE ILI PLAĆANJA

 

 

DOKUMENTACIJA KOJA SLUŽI KAO DOKAZ ZA VRŠENJE IZVOZA I UVOZA ROBE BEZ NAPLATE VREDNOSTI

 

Izvoz i uvoz robe bez naplate vrednosti definisano je tačkom 2. Odluke o o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja, kojom je predviđeno da se izvoz i uvoz robe bez naplate može vršiti radi:

  • reklamiranja;
  • izvoza, odnosno uvoza uzoraka robe, projekata i druge tehničke dokumentacije koji prate izvezenu, odnosno uvezenu robu i usluge, uključujući i izvoz, odnosno uvoz uzoraka robe radi ispitivanja kvaliteta robe u cilju zaključenja ugovora, učešća na međunarodnim javnim nadmetanjima, kao i na sajmovima, izložbama i sl.;
  • opremanja predstavništava, ogranaka ili ulaganja u druga pravna lica u Republici Srbiji čiji su osnivači strana lica, kao i opremanja predstavništava, ogranaka ili ulaganja u druga pravna lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji čiji su osnivači domaća lica, osnovnim sredstvima i potrošnom robom neophodnim za njihov rad;
  • izvoza, odnosno uvoza u humanitarne, naučno-prosvetne, kulturne, zdravstvene, ekološke, socijalne, sportske, verske i druge nekomercijalne svrhe, kao i po osnovu nasledstva, odnosno ugovora o poklonu;
  • pružanja, odnosno primanja pomoći radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda, ekološkog udesa i drugih oblika više sile;
  • ispunjenja obaveza predviđenih ugovorom, u skladu sa zakonom, a naročito u slučaju reklamacije, zamene robe kao i naknade za dobro izvršenje posla u slučaju dugoročne poslovne saradnje.

Takođe Odlukom o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja, predviđeno je da se za uvoz i izvoz robe i usluga bez naplate pored ugovora podnese i druga dokumentacija kao dokaz nadležnoj carinarnici. Pošto nije propisano koja dokumentacija može da predstavlja dokaz to može biti komercijalni dokument sa odgovarajućom klauzulom, prepiska između učesnika u spoljnotrgovinskom poslu, odgovarajuća odluka poslovodnog organa pošiljaoca ili neki drugi dokaz prihvatljiv za nadležni carinski organ koji sprovodi odgovarajući carinski postupak iz kog se može nedvosmisleno zaključiti da se radi o nekom od razloga koji je predviđen tačkom 2. ove Odluke.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed