PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POŠILJKE ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT

(„Sl. glasnik RS“, br. 39/2019 i 35/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit.

Član 2

Rešenje za uvoz pošiljki, koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnom prelazu, nije potrebno pod uslovom da se radi o sledećim pošiljkama, i to:

1) sterilisane konzerve od mesa i sterilisane konzerve od ribe i proizvoda ribarstva;

2) mešovita hrana, osim one koja u svom sastavu sadrži meso i proizvode od mesa;

3) prerađena hrana za kućne ljubimce;

4) hrana za kućne ljubimce u konzervi;

4a) prerađen protein životinjskog porekla i dobijeni proizvodi od sporednih proizvoda životinjskog porekla koji su namenjeni isključivo za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i koji se isporučuju direktno u objekat koji je odobren za proizvodnju hrane za kućne ljubimce ili u objekat za skladištenje dobijenih proizvoda koji je odobren za skladištenje hrane za životinje u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija i odobravanje objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla;

5) koža koja je podvrgnuta kompletnom procesu štavljenja, „wet blue“ tretmanu, tretmanu „piklovanja“, tretmanu bazom i salamurom pH vrednosti od 12 do 13 u trajanju od najmanje osam sati;

6) prerađena vuna;

7) prerađena dlaka;

8) prerađeno perje;

9) kućice puževa;

10) topljeni vosak.

Pošiljke iz stava 1. ovog člana prati međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat) koja je izdata i potpisana od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice ili zemlje porekla (u daljem tekstu: međunarodni sertifikat) kojom se potvrđuje njihova bezbednost.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović