Modeli

UGOVOR O DELU – PORESKO RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PO IZMENJENIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE

Ugovor o delu zaključuje se za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Ugovor se može zaključiti sa: zaposlenim, nezaposlenim licem, penzionerom, slobodnim umetnikom i fizičkim licem koje je obveznik PDV. U zavisnosti od statusa lica sa kojim zaključujete ugovor o delu, poslodavac ima obavezu da pored ugora koji je standardan za sve, da izvrši različite(…)

MODEL PRAVILNIKA O RADU

PRAVILNIK O RADU Na osnovu člana 3. stav 6. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana _____ _______________ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost organa), nadzorni odbor (alternativa: direktor ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca), ____________________ (naziv i sedište(…)

MODEL UGOVORA O RADU NA DALJINU

Na osnovu čl. 30. do 33. i čl. 42. i 44. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana _____ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost za zaključivanje ugovora o radu), direktor (ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca ili drugo(…)

MODEL UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU

MODEL UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU Na osnovu člana 111. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014), a u vezi sa članom 171. stav 1. tačka 5) i članom 172a stav 5. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i(…)

M 4 OBRAZAC – PRIMERI POPUNJENIH M-4 OBRAZACA ZA 2013. GODINU, ROKOVI ZA PODNOŠENJE, SPISAK DOKUMENATA I MESTA PREDAJE

 M-4 ZA 1 ZAPOSLENOG RADNIKA M-4K ZA VIŠE RADNIKA M-4SP ZA OSNIVAČA PREDAVANJE PRIJAVE M4  ZA 2013. GODINU ZA ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA VRŠICE SE POCEV OD 01.04.2014 – 31.05.2014. GODINE OD 8-14 CASOVA OBRASCI SE PREDAJU NA SLEDECIM LOKACIJAMA: PONEDELJKOM I SREDOM za poslodavce cije je prijavljeno sedište na opštini: STARI GRAD-IV sprat- sobe 409,(…)

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2013. GODINU

Jedna od najvažnijih aktivnosti na kraju poslovne godine za sva pravna lica i preduzetnike je popis (ili inventar) imovine i obaveza za 2013. godinu. Značaj tog obimnog posla, je iskazivanje realnih finansijskih izveštaja, koji su osnov, za utvrđivanje smernica menađžmentu za buduće poslovanje. POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2013. GODINU Popis ili inventar je detaljan(…)

MODEL PRAVILNIKA O POPISU

Na osnovu člana _____ Statuta preduzeća  (poslovno ime privrednog društva), _______________________  iz , _______________ u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i odredbi člana _____ Pravilnika o računovodstvu__________________________________,  (poslovno ime privrednog društva), Skupština osnivača, na sednici održanoj dana __________ godine(…)

MODEL ODLUKE O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA

 ODLUKA O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA Na osnovu odredbe člana 18. Zakona o računovodstvu i reviziji i odredaba Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, kao i odredaba čl. _____ do _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju(…)

MODEL UPUTSTVA ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS

UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS  Na osnovu tačke _____ Odluke Upravnog odbora _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo) o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12._____ godine od 20.11._____ godine i na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i(…)

MODEL PLANA RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOT. EKVIVALENATA

PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA  _______________ (poslovno ime privrednog društva) _______________ (sedište) Komisija je imenovana Odlukom Upravnog odbora od 20.11._____ godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu: _______________, predsednik komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik. Vreme popisa određeno je Uputstvom Direktora od 21.11._____ godine(…)

MODEL ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU

Na osnovu člana _____ Statuta _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo), člana _____ Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i odredaba čl. _____ do _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u Društvu,(…)