UGOVOR O PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA

PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA U DEVIZAMA

lIzvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih  poslova sa inostranstvom u devizama. Odluka je objavljena u „Sl. glasnik RS“, br. 50/2013.

Predmet prebijanja može da bude:

  •  kreditni poslovi sa inostranstvom u devizama,
  • realizovan spoljnotrgovinski promet robe i usluga,
  • direktne investicije iz člana 11. Zakona, ili
  • ulaganja u nepokretnosti iz člana 12. Zakona.

Prebijanje sa potraživanjem, odnosno dugovanjem nastalim po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama koji su evidentirani kod NBS,  su:

  1.  dospele neplaćene obaveze i dospela nenaplaćena potraživanja po glavnici i kamati po kreditu ili zajmu  koje je uzeo od nerezidenta ili odobrio nerezidentu posle 28.4.2002. godine, ili
  2. realizovano uvoz, odnosno izvoz robe ili usluga koji nije plaćen, odnosno naplaćen u roku dužem od godinu dana od dana uvoza, odnosno izvoza, kao i po osnovu unapred naplaćene, odnosno plaćene robe ili usluga koji nisu izvezeni, odnosno uvezeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja (kreditni posao iz člana 4. Zakona).
  3. Predmet prebijanja,  može biti i dospela neplaćena obaveza, odnosno dospelo nenaplaćeno potraživanje po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj obavljanjem privredne delatnosti nerezidenta u Republici, odnosno rezidenta u inostranstvu /dividenda/.
  4. lPredmet prebijanja može biti postojeće dugovanje i potraživanje nastalo po osnovu ulaganja u nepokretnosti nerezidenta u Republici ili rezidenta u inostranstvu.

Prebijanje se može vršiti samo do iznosa neplaćene kupoprodajne cene po ugovoru o kupovini nepokretnosti.

Ova tema već je detaljnije obrađena na blogu. Sada vas samo podsećamo i u prilogu imate predlog Ugovora o prebijanju dugovanja i potraživanja u devizama.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović