ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IMALACA VIRTUELNIH VALUTA

(„Sl. glasnik RS“, br. 49/2021)

Osnovne odredbe

  1. Ovom odlukom utvrđuju se bliži uslovi i način na koji Narodna banka Srbije vodi evidenciju podataka o pravnim licima i preduzetnicima koji su imaoci virtuelnih valuta (u daljem tekstu: Evidencija imalaca virtuelnih valuta), način i rokovi dostavljanja podataka koji se vode u toj evidenciji, kao i način ostvarivanja uvida u te podatke.
  2. Evidencija imalaca virtuelnih valuta sadrži podatke o pravnim licima i preduzetnicima koji su imaoci virtuelnih valuta.

U Evidenciji imalaca virtuelnih valuta ne vode se podaci o vrednosti izvršenih transakcija s virtuelnim valutama, niti o vrednosti virtuelnih valuta koje imalac virtuelnih valuta poseduje.

  1. Imalac virtuelnih valuta, u smislu ove odluke, označava:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović