• Home
  • Blog
  • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu

Tag Archive

Tag Archives for " Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu "

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu

 („Sl. glasnik RS“, br. 139/2022)  Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2022. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Član 2 Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su: 1) za banke i davaoce finansijskog lizinga: (1) 0,50% na kratkoročne kredite […]

Detaljnije...