Mihailo Trifunović

Author Archives: Mihailo Trifunović

Mesto prometa za konsultantske i marketinške usluge

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost mesto prometa za pružene konsultantske ili marketinške usluge se smatra sedište ili mesto poslovne jedinice primaoca usluga. U slučaju kada je primalac usluga nerezidentno lice, a usluge se pružaju putem interneta ili telefonom, mesto prometa usluga je inostranstvo. U tom slučaju pružalac usluga, obveznik PDV, ne obračunava PDV […]

Detaljnije...

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu rashodovanja zaliha

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim u bilansu uspeha koji je sačinjen u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja. Ukoliko se prilikom […]

Detaljnije...

Zatvaranje poljoprivrednog gazdinstva

Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano je pod kojim uslovima se poljoprivredno gazdinstvo briše iz Registra poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivredno gazdinstvo se briše iz Registra na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva, prestankom bavljenja poljoprivrednom delatnošću, istekom šest godina pasivnog statusa u Registru. Ukoliko nosilac poljoprivrednog gazdinstva želi da ugasi poljoprivredno gazdinstvo, treba da podnese zahtev Upravi […]

Detaljnije...

Kalendar spoljnotrgovinskih obaveza, rok je 10. jul 2018. godine

Dostavljanje izveštaja NBS nije više jednostavan posao gde u obrasce unosite samo stanja dugovanja i potrađivanja prema inostranstvu. Ovo se posebno odnosi na popunjavanje i dostavljanje obrazaca: P-1, O-1, P-2, FL-1, i FL-2. Adresa za dostavljanje obrazaca je promenjena, o tome ste već obavešteni i glasi: izvestavanje@nbs.rs   OPIS OBAVEZE Rok za dostavljanje obrazaca OSNOV […]

Detaljnije...
1 2 3 41
Pitanja i odgovori