About

Posts by :

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Kada prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih porizvoda ili usluga ostvaruju fizička lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koji su zaposleni ili fizička lica koja nisu zaposlena, ovi prihodi se oporezuju prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Navedena lica, koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, korisnici poljoprivrednog osiguranja i korisnici poljoprivredne penzije, mogu(…)

Poreske olakšice nosioca poljoprivrednog gazdinstva na prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji su poljprivrednici osiguranici i korisnici poljoprivredne penzije imaju pravno na izuzimanje od oporezivanja prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i plodova i lekovitog bilja. Prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana navedeni nosioci poljoprivrednog gazdinstva su oslobođeni plaćanja doprinosa za PIO i obavezbo zdravstveno osiguranje od prihoda(…)

POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Porez na prihod od samostalne delatnosti se obračunava i plaća na prihode od iskorišćavanja zemljišta u nepoljoprivredne svrhe kao što je vađenje peska, šljunka, kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa,ćumura itd. , inkubatorske proizvodnje živine i slučnih delatnosti bez obzira da li su registrovane kao samostalne delatnosti. Fizička lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede i šumarstva(…)

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

Naredni tekstovi odnosiće se na poreski tretman prihoda i obaveze lica koja se bave poljoprivredom i šumarstvom, pravo na poresko izuzimanje, pravo na PDV nadoknadu, evidentiranje PDV nadoknade, takođe popunjavanje evidencija i otkupnih listova  itd. U ovom tekstu pažnju ćemo posvetiti zdravstvenom i socijalnom osiguranju lica koja se bave poljoprivredom i šumartsvom, kao i šta(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE DOBARA DOBIJENIH BAVLJENJEM PRIVREMENIM POSLOVIMA

Dobra dobijena bavljenjem privremenih poslova, odnosno prikupljanjem, uzgojem i prodajom pečurki, pčela, pčelinjih proizvoda, puževa, sirove kože, mesne, mlečne i biljne prerađevine i rukotvorine poljoprivrednika. Prihodi od prodaje ovih dobara prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana se oporezuju po stopi od 20% uz normirane troškove od 20%. To se odnosi ukoliko fizičko(…)

PORESKI TRETMAN ISPLATE FIZIČKIM LICIMA ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina spadaju u druga primanja prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građna. Najčešće se od fizičkih lica otkupljuju sekundarne sirovine, prema tome u ovom tekstu biće objašnjen poreski tretman prihoda fizičkih lica od prodaje sekundarnih sirovina. Pravilinikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada definisano je šta se smatra sekundarnim(…)

PORESKI TRETMAN UČEŠĆA U OSTVARENOJ DOBITI ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE

Kako bi zaposleni i članovi uprave privrednog društva mogli da ostvare pravo na učešće u dobiti privrednog društva, potrebno je u skladu Zakonom o privrednim društvima da je to pravo uređeno opštim aktom privrednog društva, kao i da upravni odbro ili skupština donese odluku o raspodeli dobiti zaposlenima i članovima uprave. Učešće u dobiti i(…)

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRIZNANJA I NAGRADA SPORTISTIMA I SPORTSKIM STRUČNJACIMA KOJE ISPLAĆUJU PRAVNA LICA KOJA NISU IZ OBLASTI SPORTA

Ukoliko se sportisti, sportskom stručnjaku ili stručnjaku u sportu isplaćuju naknade koje nisu navedene u članu 84a Zakona o porezu na dohodak građana, ta primanja se oporezuju u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Takva primanja se oporezuju po stopi do 20% posto i priznaju se normirani troškovi od 20%. Nagrade(…)

PORESKI TRETMAN HRANARINE I STIPENDIJE SPORTISTIMA AMATERIMA

Zakonom o porezu na dohodak građana predviđen je neoporezivi iznos za ishranu, odnosno hranarinu sportistima amaterima kojima to isplaćuju amaterski sportski klubovi prema Zakonu o sportu. Neoporezivi iznos je 9.313 dinara, preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20%. Prava na ostarivanje poreskog izuzimanja do navedenog iznosa imaju: sportisti amateri, koji pokazuju talenat i(…)

PORESKI TRETMAN PRIMANJA SPORTISTA AMATERA, SPORTSKIH STRUČNJAKA I STRUČNJAKA U SPORTU KOJI NISU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Prema Zakonu o sportu definasano je šta predstavlja sportista amater, sportski stručnjak i stručnjak u sportu. Sportista amater je sportista kome zarada nije cilj, on je član sportskog udruženja, bez ugovora i ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktom sportske organizacije. Sportski stučnjak je lice koje ima visoko obrazovanje vezano za sport, visoko obrazovanje(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA PROFESIONALNIH SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA KOJI SU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Primanja profesionalnih sportista i sportskih stučnjaka koji su zaposleni kod isplatioca se oporezuje porezom na dohodak građana. Prema Zakonu o sportu primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka nema karakter zarade. Dakle zarada i druga primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka koji su zaposleni kod isplatioca nemaju karatker zarade. S obzirom da profesionalni sportisti i sportski(…)