• Home
  • Blog
  • Propisi

Porez po odbitku na prihod od kamate koja je pripisana glavnici koje ostvaruje nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu kamata. Takođe prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, za prihode nerezidentnog pravnog lica po osnovu kamata koje ostvaruje od rezidentnog pravnog lica predviđeno je da se plaća porez po odbitku, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović