ASIGNACIJA U POSLOVANJU SA INOSTANSTVOM

 ASIGNACIJA – IZMIRIVANJE OBAVEZA 

Asignacija je jedna od Zakonom dozvoljenih radnji da privredni subjekt može da izmiri svoje obaveze prema inostranstvu, bez obzira da li se radi o plaćanju uvezene robe ili usluga ili je u pitanju kredit.

Zakon o deviznom poslovanju kao i Zakon o obligacionim odnosima, dozvoljavalju privrednicima da svoja dugovanja i potraživanja izmire i na drugi način, ne samo deviznim plaćanjem.

Asignacija (asignatio – doznaka) je pisana izjava jednog pravnog lica (asignanta) drugom pravnom licu (asignatu) da za njegov račun isplati određeni iznos trećem pravnom licu (asignataru), a to treće lice ovlašćuje da tu isplatu primi u svoje ime.

Kod izmirivanja obaveza asignacijom postoji obligacioni odnos između tri pravna lica radi izmirivanja dve obaveze, od kojih se jedno pravno lice nalazi u ulozi poverioca. Za izmirivanje obaveza asignacijom mora da postoji sporazum o izmirivanju obaveza na ovaj način.

 

Asignaciju obično pokreće dužnik. On upućuje drugo lice da isplati njegovog poverioca, a poverioca  daje pismeno ovlašćenje  da će primiti novac.

 

Ko može da bude potpisnik ugovora o asignaciji?

 Rezidenti koji mogu da potpišu ugovor o asignaciji su:

  • pravno lice koje je registrvonao i ima sedište u Republici Srbiji;
  • preduzetnik – fizičko lice koje je registovano u Republici Srbiji i koje radi sticanja dobiti, u vidu zanimanja, obavlja zakonom dozvoljenu delatnost;
  • ogranak stranog pravnog lica upisan u registar kod nadležnog organa u Republici Srbiji;
  • državni organ i organizacija, korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i korisnici budžetskih sredstava lokalne valsti;
  • diplomatsko, konzularno i drugo predstavništvo u inostranstvu koje se finansira iz budžeta Republike Srbije i domaći strani državljani zaposleni u tim predstavništvima, kao i članovi njihovih porodica)

  Osnovne karakteristike asignacije

Asignacijom se može izmiriti obaveza ili naplatiti potraživanje samo do najnižeg iznosa, ako su međusobne obaveze i potraživanja iskazane u različitim iznosima.

Uslovi pod kojima rezidenti   prenose potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata, regulisano je   odredbama člana 2. Deviznog zakona.

 

Asignacijom se mogu vršiti i avansna plaćanja, ako su avansi ugovoreni između pravnih subjekata.

Propisana su i  posebna pravila:

Posebna pravila  propisana su za sledeće rezidente :

1) javna preduzeća,

2) pravna lica sa državnim kapitalom,

3) pravna lica u procesu restrukturiranja,

4) pravna lica u postupku privatizacije,

 

Ppotraživanja i dugovanja ovih subjekata nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga mogu se prenositi, odnosno platiti ili naplatiti samo na osnovu

 

a)ugovora, ili

b)saglasnosti, ili

  1. c) izjava zaključenih između svih učesnika u poslu ,

ali  uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srbije.

 

Važno je naglasiti i sledeće, da ugovor o asignaciji  ne može da sa izvrši ako je jedan od učesnika u ima tekući račun koji je  u blokadi.

Detaljnije, primer,  ugovor, nalog za knjiženje…https://www.biljanatrifunovicifa.com/2018/07/praktican-primer-izmirenja-obaveza-putem-medjunarodne-asignacije-sa-modelom-ugovora-i-nalozima-za-knjizenje/

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović