2

PayPal

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, rezidenti, pravna i fizička lica, mogu vršiti plaćanje i naplatu po osnovu elektronske kupoprodaje robe preko izdavaoca elektronskog novca, platnih institucija i javnog poštanskog operatera. Takođe u skladu sa Zakonom, novac koji se nalazi na računu institucije elektronskog novca se ne smatra depozitom.

Transakcije preko institucija elektronskog novca po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga, odnosno korišćenje PayPal-a je omogućeno i u skladu je sa Zakonom samo kada se transakcije obavljaju između rezidenata i nerezidenata.

Prema Zakonu, obavljanje transakcija između rezidenata putem PazPal-a nije u skladu sa Zakonom. Za obavljanje transakcija rezidenata sa nerezidentima preko PayPal-a koje nije u skladu sa članom 32. Zakona o deviznim poslovanju propisane su novčane kazne, za pravno lice od 100.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 5.000 do 150.000 dinara, za preduzetnike od 10.000 do 500.000 dinara i za fizička lica od 5.000 do 150.000 dinara.

Detaljno objašnjenje dalo je Ministarstvo finansija u: Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00598/2015-16 od 13.1.2016. god.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed