Archive

Category Archives for "Građevinarstvo"

PDV na promet građevinskog materijala i ugradnje

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, kada obveznik PDV vrši isporuku i ugradnju građevinskog materijala drugom obveznik PDV, poreski dužnik u ovom slučaju je primalac dobara i usluga. Poreska obaveza nastaje ukoliko je samo ugovorena isporuka građevinskog materijala, danom kada je materijal isporučen, a ukoliko je ugovorena i ugradnja isporučenog građevinskog materijala, poreska obaveza […]

Detaljnije...

Obveznik PDV prilikom instaliranja elektronskih sistema obezbeđenja, održavanja i nadleganja sitema

Instaliranje elektronskih sistema obezbeđenja, deo su oblasti građevinarstva i spadaju u grupu delatnosti 43.21. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, propisane su delatnosti iz građevinarstva, gde je obveznik PDV primalac usluga. Obzirom da instaliranje, […]

Detaljnije...

PDV u građevinarstvu

Određivanje dužnika PDV prilikom pripreme gradilišta i postavljanja električnih instalacija Prema Pravilniku  o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, usluge i dobra iz oblasti građevinarstva smatraju se iz sledećih delatnosti: 20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 11 Izgradnja puteva i autoputeva; 12 Izgradnja železničkih […]

Detaljnije...

VREME NASTANAKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

U građevinarstvu postoji više načina obavljanja posla, jedni od njih su ispostavljanje situacija i drugi je ’’ključ u ruke’’. Kada je reč o ispostavljanju situacija, izvođač radova nakon završene jedne faze ispostavlja račun za odrađeni posao, i vreme nastastanka poreske obaveze je dan kada je ispostavljena situacija. Kada se radi o obavljanju posla ’’ključ u […]

Detaljnije...

GRU i RN Obrasci

Obaveza dostavljanja GRU Obrasca kod izvođenja investicionih radova u inostranstvu kao podizvođač   Prema Zakonu o spoljnojtrgovinskom poslovanju obaveza za dostavljanje DI-2 obrasca postoji kada se vrše direktne investicije. Direktne investicije predstavljaju osnivanje predstavništva ili ogranka u inostranstvu, ulaganje u strano pravno lice čime se stiče minimum 10% udela u kapitalu u roku od godinu […]

Detaljnije...

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA U INOSTRANSTVU

Republika Srbija ima dugu tradiciju u vezi sa izvođenjem građevinskih radova kako u zemlji tako i u inostranstvu Statistika pokazuje da se trenutno učešće građevinske industrije u BDP-u Srbije kreće oko 4%, s tim da je strategijom razvoja do 2020. godine predviđeno povećanje na 7%, čime bi se zemlja izjednačila sa prosekom zemalja regiona Zapadnog […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori