Archive

Category Archives for "Građevinarstvo"

Određivanje PDV dužnika iz oblasti građevinarstva

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV vrši zamenu fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV Kada obveznik PDV u okviru posla zamene fasadne stolarije izvrši promet dobara – fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV, na objektima tih fizičkih […]

Detaljnije...

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada izvođač radova izvrši montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata nosećih kula i mosta u fabrici koji su u vlasništvu naručioca, i u računu iskaže podatke o vrednostima pojedinačnih aktivnosti Kada obveznik PDV – izvođač radova izvrši montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata nosećih kula i […]

Detaljnije...

PDV tretman prilikom realizacije ugovora o izgradnji

PDV tretman prometa dobara i usluga koji e vrši između stranog pravnog lica – obveznika pdv, njegovog ogranka u Srbiji i naručioca – rezidentnog pravnog lica, prilikom realizacije ugovora o izgradnji postrojenja u Srbiji Kada strano pravno lice zaključi ugovor o izgradnji postrojenja u Republici Srbiji sa pravnim licem sa sedištem u Republici Srbiji, pri […]

Detaljnije...
1 2 3