GRU i RN Obrasci

Obaveza dostavljanja GRU Obrasca kod izvođenja investicionih radova u inostranstvu kao podizvođač

 

GRU i RN ObrasciPrema Zakonu o spoljnojtrgovinskom poslovanju obaveza za dostavljanje DI-2 obrasca postoji kada se vrše direktne investicije. Direktne investicije predstavljaju osnivanje predstavništva ili ogranka u inostranstvu, ulaganje u strano pravno lice čime se stiče minimum 10% udela u kapitalu u roku od godinu dana od dana ulaganja.

Kod izvođenja investicionih radova postoji obaveza dostavljanja GRU Obrasca u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Izvođenje investicionih radova se ne smatra direktnim ulaganjem tako da ne postoji obaveza za dostavljanje DI-2 Obrasca. Ukoliko podizvođač investicionih radova u inostranstvu ima otvoren račun u inostranstvu u skladu sa propisima NBS, dužan je da izveštava NBS o stanju deviza na tom računu i plaćanju preko tog računa na Obrascu RN.

GRU i RN Obrasci se mogu preuzeti sa sajta NBS gde takođe postoji uputsvo za popunjavanje obrazaca i oni se dostavljaju na e-mail adresu devizna.statistika@nbs.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović