Tag Archive

Tag Archives for " GRAĐEVINARSTVO "

PDV tretman prilikom realizacije ugovora o izgradnji

PDV tretman prometa dobara i usluga koji e vrši između stranog pravnog lica – obveznika pdv, njegovog ogranka u Srbiji i naručioca – rezidentnog pravnog lica, prilikom realizacije ugovora o izgradnji postrojenja u Srbiji Kada strano pravno lice zaključi ugovor o izgradnji postrojenja u Republici Srbiji sa pravnim licem sa sedištem u Republici Srbiji, pri […]

Detaljnije...

PDV NA ISPORUKU I MONTAŽU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA ISPORUKU SA MONTAŽOM OPREME ZA NAVODNJAVANJE U zavisnosti od toga da li se radi o građevinskim radovima ili drugim prometom dobara i usluga montaže određuje se dužnik PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, ukoliko se […]

Detaljnije...