UVOZ OPREME

UVOZ OPREME

PITANJE: Firma je registrovana za trgovinu na veliko gradjevinskim masinama. Najcesce je dobavljac iz inostranstva. Da li se to pri uvozu tretira kao roba koja se prodaje trecem licu iil mora da se tretira kao sopstvena oprema, i putem odluke direktora o prodaji prodaje trecem licu? Do sada se to knjizilo na 132, ali sam(…)

O D L U K A O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE*

  Ovom odlukom utvrđuje se roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine,kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. 2. Uvozne dažbine iz stava 1. ove odluke ne plaćaju se na uvoz nove opreme (u daljem tekstu:oprema), iz sledećih tar. oznaka Carinske tarife: