Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme

(„Sl. glasnik RS“, br. 34/2019)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ulagača, osim poreza na dodatu vrednost.

Pojmovi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) uvozne dažbine su carinske dažbine i druge dažbine, izuzev PDV-a koje imaju isto dejstvo i koje se plaćaju pri uvozu robe;

2) ulagač, jeste domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

3) oprema jesu novi proizvodni pogoni, mašine i oprema koji se nabavljaju i drže radi proizvodnje proizvoda, za čiji uvoz se odobrava carinska povlastica, a koju ulagač uvozi i kao svoj nenovčani ulog investira u privredno društvo, ili koju privredno društvo direktno nabavlja, a registruje kao ulaganje u formi zabeležbe, radi obavljanja delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

4) carinska povlastica je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i godišnji promet preko 50 miliona evra ili ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje država pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) carinski organ je Uprava carina, carinarnica i njene organizacione jedinice nadležne za primenu carinskih i ostalih propisa, kao i ovlašćeni carinski službenik, u skladu sa Zakonom o carinskoj službi („Službeni glasnik RS“, broj 95/18);

9) ugovor o dodeli sredstava podsticaja je ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze davaoca sredstava podsticaja i korisnika sredstava podsticaja u skladu sa propisom kojim se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

10) korisnik carinske povlastice je privredno društvo registrovano u Republici Srbiji za obavljanje delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, a koje je uvoznik opreme za koju se odobravaju carinske povlastice.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović