• Home
  • Blog
  • Propisi

Obaveza samooporezivanja stranca po osnovu naknade iz inostranstva u svojstvu direktora u domaćem privrednom društvu

Postojanje obaveze obračunavanja i plaćanja poreza samooporezivanjem fizičkog lica – stranca po osnovu ostvarene naknade od inostranog poslodavca za rad na teritoriji Republike Srbije u svojstvu direktora u domaćem privrednom društvu

 

Po osnovu naknade koju, saglasno ugovoru o pravima i obavezama direktora, za rad na teritoriji Republike Srbije u domaćem privrednom društvu, od inostranog poslodavca ostvari fizičko lice – stranac, to lice kao poreski obveznik dužno je da obračuna i plati poreske obaveze samooporezivanjem, kao i da poreskom organu podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-281/2018-04(2) od 15.5.2019. godine).

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović