Odobravanje posebnih Carinskih postupaka od 17. juna 2019. godine

Primena novog Carinskog Zakona i Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

 Opšte odredbe

Odredbama člana 183. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018) propisane su sledeće vrste posebnih postupaka:

1) postupci tranzita, koji obuhvataju spoljni i unutrašnji tranzit;

2) postupci smeštaja, koji obuhvataju carinska skladišta i slobodne zone;

3) postupci posebne upotrebe, koji obuhvataju privremeni uvoz i upotrebu u posebne svrhe;

4) postupci oplemenjivanja, koji obuhvataju aktivno i pasivno oplemenjivanje.

Odobrenje carinskog organa pre stavljanja robe u konkretan postupak je potrebno da postoji kod sledećih posebnih postupaka:

– aktivno oplemenjivanje,

– pasivno oplemenjivanje,

– privremeni uvoz,

– upotreba u posebne svrhe,

– upravljanje carinskim skladištem, osim ako je držalac prostora za smeštaj sâm carinski organ.

Način podnošenja zahteva za primenu posebnih postupaka

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović