Vesti

Lakši pristup kreditima i bespovratnim sredstvima za registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike

IFA-INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o. kroz svoju delatnost nastoji da olakša pristup finansijskom tržištu registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima.   Naša podrška se ogleda u tome:   što olakšavamo pristup kreditnim/bespovratnim izvorima registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima, u cilju efikasnijeg razvoja.,   pratimo uspešnost realizacije projekta(…)

PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako(…)

ODLOŽENA PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA  O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV koji je usvojen 06. 10. 2017. godine i objavljen u (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2017), izazvao je veliko negodovanje, onih koji bi trebali da ga sprovedu u praksi. Prvobitno, primena Pravilnika trebala je da počne 01.01.2017. godine.(…)

RADNE DOZVOLE ZA STRANA UPUĆENA LICA

IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA UPUĆENA LICA IZ DRŽAVE SA KOJOM REPUBLIKA SRBIJA IMA ZAKLJUČEN SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU   Ukoliko je strani poslodavac registrovan za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Republika Srbija ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, radna dozvola za upućena lica izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period(…)

OBVAEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE – GODIŠNJI ODMOR

Poštovani korisnisci bloga, obaveštavamo vas da naredne dve nedelje od 07. 08. do – 21.08. 2017. godine,  zbog korišćenja godišnjeg odmora nećemo davati odgovore na vaša pitanja. Važno: u buduće pitanja postavljajte isključivo na blogu. Pitanja koja postavljate putem i-maila  na Outlook i na Gmail,  ostaće bez odgovora. U buduće jedina komunikacija: pitanja i odgovori(…)

USLOVI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI I PRODAJA HRANE U TRGOVINSKIM OBJEKTIMA

Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata propisani su uslovi koje treba da ispunjava ugostiteljski objekat kao i šta podrazumeva ugostiteljska usluga. Pravilnikom je propisano da se usluga hrane i pića može pružati usluživanjem u prostoriji i(…)

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU OBRASCA M-4 ZA 2016. JE 03. 05.2017.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 30. APRILA  2017.. godine, s obzirom da je to neradni dan /nedelja/ krajnji rok za predaju je 03. 05. 2017. godine. Obbrazac M-4 za 2016. godinu predaje se u elektronskim  podnošenjem  zahteva za predaju prijave M-4 za 2016.godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na(…)

PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I NAČINU PLAĆANJA TAKSI U VEZI SA PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

(“Sl. glasnik RS”, br. 35/2017)   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se vrsta, visina i način plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti. Član 2 Takse iz člana 1. ovog pravilnika plaćaju se za: 1) polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj (u daljem tekstu: ispit); 2) izdavanje i obnavljanje licence za vršenje procene(…)

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI ZA VRŠENJE PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

(“Sl. glasnik RS”, br. 35/2017) Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti (u daljem tekstu: licenca). Izdavanje licence Član 2 Licenca se izdaje rešenjem na pisani zahtev lica koje ispunjava uslove propisane Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 108/16(…)

PITANJA I ODGOVORI RF PIO – INVALIDSKE PENZIJE

PITANJE: Rođena sam 24. 11. 1944. godine. Operisana sam od karcinoma 2008. godine nakon čega sam upućena na hemoterapiju. Od tada sam konstantno pod terapijom. Imam i srčane probleme, aritmiju. Radila sam ukupno 5,5 godina. Da li imam pravo na invalidsku penziju i šta je potrebno od dokumenata? ODGOVOR: Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju,(…)

UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE PREVOZA DOBARA

Od 1. aprila 2017. godine stupile su na snagu brojne izmene kada se radi o obračunu i iskazivanju PDV, posebno inetresovanje i nejasnoću kod privrednika izazvao je član 12. Zakona o PDV – mesto pružanja usluga. U ovom tekstu detaljno će mo se poazabaviti utvrđivanjem mesta pružanja usluga  kada se radi o prevozu dobara. Mesto(…)