Vesti Archives - Страница 3 од 21 - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Vesti"

Najavljeni bolji dani za privrednike

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović, danas 23. 01. 2018.  je privrednicima predstavio ekonomske reforme i trendove za 2018. godinu. Skupu je prisustvovalo oko 70 učesnika. Organizator skupa je AFA Asocijacija i AIK banka. Skup je održan  u hotelu Radisson Blu Old Mill, Beograd.   Ministar finansija Dušan Vujović najavio je značajne izmene […]

Detaljnije...

15. januar 2018. godine, krajnji rok za podnošenje zahteva za promenu PDV perioda

  Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV podnosi poresku prijavu PDV, obračunava i plaća porez. Postoje dve vrste obveznika PDV, obveznici koji podnose poresku prijavu i plaćaju PDV za svaki kalendarski mesec ili za kalendarsko tromesečje. Prema Zakonu o porezu na dodatu […]

Detaljnije...

Članarina u Privrednoj komori Srbije za 2018.

Skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini. Ova odluka je doneta na osnovu člana 33. Zakona o privrednim komorama, stupila je na snagu 21.12.2017. godine, a počinje sa primenom od 1.1.2018. godine. Član 4. Odluke propisuje da pravna lica, […]

Detaljnije...

Pečat, potpis i štampani dokument više nisu uslov za knjiženje

Danas je 13. 12. 2017. godine  Vlada Republike Srbije izdala saopštenje da je donela odluku da u cilju racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja da računovodstvena isprava, uključujući i fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže potpis i pečat. Poptpredsednik Vlade i ministar trgovine i telekomunikacija rasim Ljajić i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su […]

Detaljnije...

Lakši pristup kreditima i bespovratnim sredstvima za registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike

IFA-INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o. kroz svoju delatnost nastoji da olakša pristup finansijskom tržištu registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima.   Naša podrška se ogleda u tome:   što olakšavamo pristup kreditnim/bespovratnim izvorima registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima, u cilju efikasnijeg razvoja.,   pratimo uspešnost realizacije projekta […]

Detaljnije...

PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako […]

Detaljnije...

OBVAEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE – GODIŠNJI ODMOR

Poštovani korisnisci bloga, obaveštavamo vas da naredne dve nedelje od 07. 08. do – 21.08. 2017. godine,  zbog korišćenja godišnjeg odmora nećemo davati odgovore na vaša pitanja. Važno: u buduće pitanja postavljajte isključivo na blogu. Pitanja koja postavljate putem i-maila  na Outlook i na Gmail,  ostaće bez odgovora. U buduće jedina komunikacija: pitanja i odgovori […]

Detaljnije...

USLOVI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI I PRODAJA HRANE U TRGOVINSKIM OBJEKTIMA

Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata propisani su uslovi koje treba da ispunjava ugostiteljski objekat kao i šta podrazumeva ugostiteljska usluga. Pravilnikom je propisano da se usluga hrane i pića može pružati usluživanjem u prostoriji i […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori