RADNE DOZVOLE ZA STRANA UPUĆENA LICA

IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA UPUĆENA LICA IZ DRŽAVE SA KOJOM REPUBLIKA SRBIJA IMA ZAKLJUČEN SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU

 

Ukoliko je strani poslodavac registrovan za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Republika Srbija ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, radna dozvola za upućena lica izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period utvrđen tim sporazumom.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00439/2017-07 od 18.7.2016. godine

„Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014 – dalje: Zakon) propisano je da se zapošljavanje stranca ostvaruje pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad. Kada su u pitanju upućena lica, na ista se primenjuje član 19. Zakona, kojim je propisano da se radna dozvola za upućena lica izdaje za period za koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, ali ne duže od godinu dana. Uslov za izdavanje radne dozvole iz stava 1. ovog člana jeste da stranac ima: odobrenje za privremeni boravak stranca; zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla; dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu; kao i akt o upućivanju na privremeni rad u Republiku kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Republici.

U skladu sa navedenim, sva pitanja međusobnog odnosa domaćeg poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, u vezi sa načinom ostvarivanja prava i obaveza iz rada, uređuju se ugovorom između domaćeg i stranog poslodavca, odnosno aktom o upućivanju na privremeni rad.

Izuzetno, ukoliko je strani poslodavac registrovan za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Republika Srbija ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, radna dozvola za upućena lica izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period utvrđen tim sporazumom.

Takođe, kada je u pitanju radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva, primenjuju se isti uslovi propisani u članu 19. Zakona.

Kada je u pitanju upućivanje državljana Republike Srbije na rad u Republiku Srbiju od strane stranog poslodavca, napominjemo da se Zakon primenjuje samo na lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije, odnosno domaći državljani nemaju obavezu pribavljanja dozvole za rad.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović