Registrovanje stranaca u CROSO

PODNOŠENJE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U CROSO ZA NEREZIDENTA

 

Za svaku vrsta ugovorenog posla (ugovor o radu, autorski honorar, ugovor o delu …) sa nerezidentom iz zemlje sa kojom nemamo potpisan međudržavni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, poslodavci imaju sledeću obavezu:

– da podnesu u elektronskom obliku na Portalu Centralnog registra prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku od tri radna dana od zaključenja ugovora o obavljanju ugovorenih poslova.         Pošto je identifikaciona oznaka za fizičko lice u sistemu CROSO-a jedinstven matični broj građana ili evidencioni broj za strance, koji dodeljuje MUP, da bi mogla prijava da se sprovede, stranac, koga treba prijaviti na obavezno socijalno osiguranje mora imati EB dobijen od strane MUP-a;

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

– da prilikom isplate ugovorene naknade obračuna i plati pripadajući doprinos za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom koji reguliše pitanje obračuna i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, što podrazumeva i podnošenje pojedinačne poreske prijave po odbitku Poreskoj upravi.

Problem je što se u pojedinačnu poresku prijavu po odbitku, prilikom isplata ugovorene naknade, kao identifikaciona oznaka stavlja recimo broj pasoša, što Informacioni sistem PU dozvoljava. Za ovog stranca, bez obzira na činjenicu da mu je na isplaćenu ugovorenu naknadu plaćen doprinos (u većini slučajeva to je samo doprinos za PIO), za ovo lice neće moći da se podnese prijava na osiguranje, u skladu sa Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Delimično rešenje je što se prilikom predaje prijave MUN-prijave podataka o visini ugovorene naknade i plaćenim doprinosima, u filijali RFPIO, ovom strancu dodeljuje lični broj, ali prijava za to lice, urađena na lični broj neće moći da se registruje na portal CROSO, pa samim tim neće postojati u bazi CROSO.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović