Serijal seminara o zakonskim regulativama u spoljnoj trgovini i deviznom poslovanju

Jasno i po zakonu!

Kraj poslovne godine zahteva i veće poklanjanje pažnje svim zakonskim regulativama, zar ne?

Spoljnotrgovinska i devizna dokumentacija da bi bila ažurna, zahteva malo više vremena. Postoje propisi koji vas obavezuju na određene izveštaje prema NBS. Drugi vam dozvoljavaju bezgotovinsko zatvaranje stavki, dok treći nalažu dodatne obračune taksi i plaćanje poreza. Sve pomenute stavke su obavezujuće kako za preduzeća tako i za preduzetnike, i na žalost njihovo ne ispunjavanje prouzrokuje značajne kazne.

 

Zato smo za vas organizovali serijal interaktivnih treninga, koji će vam u tome pomoći.

 

Najveći benefit za sve vas, ukoliko na vreme otklonike pojedine propuste u poslovanju, ali pre inspekcijske kontrole, oslobođeni ste bilo kakve kazne.

  1. Seminar: Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.
    Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine možete videti spisak od preko 2.200 registrovanih preduzetničkih radnji i preduzeća koja su samo u toku 2017. godine izvšile uvoz: auto guma, vozila, akumulatora, električne i elektronske proizvode, a nisu dostavile propisani godišnji izveštaj. Sami se možete uveriti i videti da li ste imali i vi obavezu koju niste ispunili.
Saznajte više!!!

 

 

2. Seminar: “Izbegavanje dvostrukog oporezivanja – spoljnotrgovinski poslovi, gde ćete naučiti – za koja devizna plaćanja je potrebno obračunati poseban porez po odbitku. Kada se primenjuje puna poreska stopa od 20% i u kojim slučajevima je moguće primeniti nižu poresku stopu.

Saznajte više!!!
3.     Seminar: “Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini”, gde ćete naučiti – da na jednostavan i zakonski dozvoljen način sačinite međunarodni ugovor o cesiji, asignaciji.  Takođe, za koje spoljnotrgovinske poslove je dozvoljeno prebijanje.

 

Saznajte više!!
4.     Seminar: „Devizno poslovanje – dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije“ gde ćete naučiti – koji spoljnotrgovinski poslovi podležu obaveznom izveštavanju prema NBS.
Saznajte više!!!

 

Ovi interaktivni seminari, kao simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju, već su se mnogo puta dokazali u praksi, dajući konkretne rezultate polaznicima.

Vaš predavač biće dipl. ekonomista Biljan Trifunović, vlasnik i direktor „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Za nju je edukacija prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Gospođa Trifunović je i autor je poznatg i stručnog bloga:  www.biljanatrifunovicifa.com

 

Dobitnica je nagrade “Stvaratelji za stoljeća”, za 2017.

Godinu i autor knjige “Preduzetništvo – moj izbor”.

Nakon završenih seminara, bićete osposobljeni da usvojeno znanje primenite u samostalnom radu u ovim složenim oblastima zakonskih regulativa.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović