Tag Archive

Tag Archives for " Registrovanje stranaca u CROSO "

Registrovanje stranaca u CROSO

PODNOŠENJE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U CROSO ZA NEREZIDENTA   Za svaku vrsta ugovorenog posla (ugovor o radu, autorski honorar, ugovor o delu …) sa nerezidentom iz zemlje sa kojom nemamo potpisan međudržavni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, poslodavci imaju sledeću obavezu: – da podnesu u elektronskom obliku na Portalu Centralnog registra prijavu na […]

Detaljnije...