CARINJENE EKSPRESNIH POŠILJAKA

carinjenjePoštanski operatori koji obavljaju poštanske usluge u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju mogu vršiti carinjenje ekspresnih pošiljaka po jedinstvenoj stopi carine ako te pošiljke sadrže robu koja ispunjava uslove propisane carinskim propisima. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-03-030-01-261/7/2016 od 3.8.2016. godine).

 Članom 107. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) propisano je da se izuzetno od člana 30. stav 1. ovog zakona, roba namenjena za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu koju fizička lica unose u putničkom prometu ili primaju iz inostranstva u poštanskom saobraćaju, osim robe koja je u skladu sa odredbama ovog zakona oslobođena obaveze plaćanja uvoznih dažbina, carini se po jedinstvenoj stopi carine u visini od 10%. Takođe, propisano je da se jedinstvena carinska stopa u visini od 10% može primeniti na robu čija ukupna vrednost ne prelazi iznos od 3.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović