• Home
  • Blog
  • Propisi

NEMA OBAVEZE DOSTAVLJANJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU NAKNADNO DOSTAVLJENE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI

poreska upravaNerezidentno pravno lice ima pravo da (preko isplatioca prihoda) podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. S tim u vezi, isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava, ukoliko utvrdi da je zahtev za povraćaj osnovan, odnosno da se u konkretnom slučaju radi o više plaćenom porezu po odbitku. U slučaju više plaćenog poreza utvrđenog u konkretnom slučaju, ne postoji osnov za podnošenje izmenjene poreske prijave od strane isplatioca prihoda, s obzirom da prvobitno podneta poreska prijava (na osnovu koje je porez plaćen) ne sadrži grešku ili propust.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-201/2016-04 od 18.5.2016. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović