Tag Archive

Tag Archives for " POR OBRAZAC "

NEMA OBAVEZE DOSTAVLJANJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU NAKNADNO DOSTAVLJENE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI

Nerezidentno pravno lice ima pravo da (preko isplatioca prihoda) podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. S tim u vezi, isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava, ukoliko utvrdi da je zahtev za povraćaj osnovan, odnosno da se u […]

Detaljnije...

NAZIVI ORGANA KOJI IZDAJU POR OBRAZAC U DRUGIM DRŽAVAMA

ORIGINALNI NAZIVI – U DRUGIM DRŽAVAMA UGOVORNICAMA – ORGANA NADLEŽNIH ZA IZDAVANJE POTVRDA O REZIDENTNOSTI Članom 3. (Opšte definicije) ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa svim državama, izričito su navedeni sledeći originalni nazivi organa koji su u navedenim državama nadležni za davanje tumačenja i primenu ugovora, uključujući i izdavanje potvrda o rezidentnosti: DRŽAVA NADLEŽNI ORGAN […]

Detaljnije...