Tag Archive

Tag Archives for " NAZIVI ORGANA KOJI IZDAJU POR OBRAZAC U DRUGIM DRŽAVAMA "

NAZIVI ORGANA KOJI IZDAJU POR OBRAZAC U DRUGIM DRŽAVAMA

ORIGINALNI NAZIVI – U DRUGIM DRŽAVAMA UGOVORNICAMA – ORGANA NADLEŽNIH ZA IZDAVANJE POTVRDA O REZIDENTNOSTI Članom 3. (Opšte definicije) ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa svim državama, izričito su navedeni sledeći originalni nazivi organa koji su u navedenim državama nadležni za davanje tumačenja i primenu ugovora, uključujući i izdavanje potvrda o rezidentnosti: DRŽAVA NADLEŽNI ORGAN […]

Detaljnije...