TAKSI PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU – PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA

taxiPrimanja koja ostvare zaposleni po osnovu naknade troškova prevoza na službenom putovanju u inostranstvo, koji su dokumentovani, u slučaju kada su aerodromi, železničke i autobuske stanice sa kojih se polazi na službeno putovanje u inostranstvo, odnosno na koje se stiže kada se doputuje u stranu državu u kojoj se vrši rad, udaljene i nepovezane drugom vrstom prevoza sa mestom rada, odnosno mestom izvršenja rada na službenom putovanju, pa zaposleni moraju da koriste i taksi prevoz koji je kao vrsta prevoza određen u nalogu za službeno putovanje (kako bi stigli do svog odredišta), ne podležu oporezivanju. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-201/2015-04 od 20.6.2016. godine).  

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović