3

REGISTRACIJA SPOLJNOTRGOVINSKOG KREDITNOG POSLA SA INOSTRANSTVOM

MIŠ NA PARAMAPropuštanje rokova za dostavljanje izveštaja NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom, može da prouzrokuje značajne finansijke kazne.

Zakonom o deviznom poslovanju, propisan je rok za naplatu i plaćanje prema inostranstvu za promet roba i usluga od godinu dana. Ukoliko u propisanom roku ne naplatite svoja potraživanja iz inostranstva ili ne platite uvezenu robu ili usluge dužni ste da izvršite registraciju kreditnog posla kod NBS.

 

Pozitivnim propisima, date su široke mogućnosti za poslovanje privrednka. Kada se radi o spoljnotrgovinskom poslovanju kao i o deviznom u potpunosti su izjednačeni u pravima ali i obavezama i to: privredna društva, ogranci stranih pravnih lica  i preduzetnici. Što znači, da svi registrovani privrednici imaju mogućnost da se bave spoljnom trgovinom i deviznim poslovanjem, ali da pored prava poštuju i propisane obaveze, u suprotnom sleduju vrlo vise kazne.

Otežavajuća okolnost svim privrednicima je praćenje propisa, posebno, što u zakonu imate samo naznaku – okvir šta se može, a nakon toga slede podzakonska akta koja vam govore, kako određene članove zakona treba sprovesti. Često u podzakonskim aktima nisu navedene propisane novčane ili druge kazne, tako da  površnim čitanjem, privrednik i ne shvati težinu i značaj obaveze. Da bi sagledali kaznene odredbe, potrebno je ponovo vratiti se na određeni zakon, pažljivo čitati sve po redu, da se uoči povezanost i ukrštanje člana zakona, odluke, člana, tačke i podtačke kojom se propisuje milionska kazna.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.