NAPLATA IZVOZA ROBE U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Efektivan-strani-novac-300x188Izuzetno, pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica u mogu u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, da vrše naplatu u efektivnom stranom novcu po osnovu realizovanog izvoza robe, ukoliko se isti nije mogao naplatiti preko banke, do iznosa od 15.000 evra po transakciji, što je u skladu sa tačkom 3. Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2015, 3/2016 i 29/2016).

U tom slučaju, rezident je obavezan da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana naplate izvoza robe na ovaj način, uplati efektivni strani novac na svoj devizni račun kod banke i priloži Jedinstvenu carinsku ispravu, kao dokaz o izvešenom izvozu robe, odnosno o osnovu po kom je stekao taj novac, kako je navedeno tačkom 4. Stav 1. Odluke.

Kao dokaz o osnovu sticanja novca, banci se prilaže: jedinstvena carinska isprava za izvoz robe, ugovor ili faktura za izvoz usluge, ugovor ili profaktura za avansnu naplatu izvoza, izjava odgovornog lica da se izvoz robe i usluga ne može naplatiti preko banke, račun i sl.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović