Tag Archive

Tag Archives for " NAPLATA IZVOZA ROBE U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU "

NAPLATA IZVOZA ROBE U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Izuzetno, pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica u mogu u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, da vrše naplatu u efektivnom stranom novcu po osnovu realizovanog izvoza robe, ukoliko se isti nije mogao naplatiti preko banke, do iznosa od 15.000 evra po transakciji, što je u skladu sa tačkom 3. Odluke o slučajevima […]

Detaljnije...