POSLOVANJE OGRANKA STRANOG LICA U SRBIJI – OLAKŠICE I OBAVEZE

Svedoci smo da strana lica  umesto privrednih društava u Srbiji sve više registruju ogranak.

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji.

Ogranak stranog pravnog lica se osniva Odlukom o obrazovanju ogranka. Odluka o osnivanju ogranka registruje se u APR. Ogranak ima matični broj, PIB i može da bude u sistemu PDV, kada ostvari promet veći od 8 miliona, onda je u obavezi kao i svako drugo privredno društvo da se registruje u sistem PDV. Što znači, da ogranak stranog pravnog lica u Srbiji može da posluje ravnopravno kao  svako drugo privredno društvo – da obavlja privrednu delatnost.

Zakon o privrednim društvima ne propisuje da ogranak ima osnovni kapital, čak ni minimalnu vrednost kapitala ovog pravnog lica. Ogranak odgovara za svoje obaveze sopstvenom imovinom, ali za njegove obaveze odgovara i njegov osnivač, solidarno i neograničeno.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović