ROBE KOJE PODLEŽU SANITARNOJ INSPEKCIJI

Robe koje podlezu sanitarnoj inspekcijiPrema Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, roba koja podleže sanitarnoj inspekciji se razvrstava na :

  1. posuđe, pribor, uređaji, ambalaža i drugi materijali koji dolaze u kontakt sa hranom u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;
  2. dečije igračke i predmete namenjene deci i odojčadi;
  3. kozmetičke proizvode, kozmetičke proizvode sa posebnom namenom i ambalažu za pakovanje ovih proizvoda;
  4. predmete koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom, predmete za ukrašavanje lica i tela, za pirsing i imitacija nakita.

Labaratorijsko istraživanje zdravstvene spravnosti robe koja podleže sanitarnoj inspekciji se radi u ovlašćenim labaratorijama koje ispunjavaju propisane uslove u pogledu akreditacije, prostorija, opreme i stručnog kadra. Prema Zakonu o akreditaciji, akreditaciju labaratoja vrši Akreditaciono telo Srbije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović