NAKNADNA KONTROLA UVOZNIH DOKUMENATA I ROBE

carinska kontrolaKontrola spoljnotrgovinskih dokumenta ne završava se pečatom i potpisom carinskog službenika. Za tačnost podataka na dokumentima odgovara podnosilac dokumenata – privredno društvo, bez obzira što špediter popunjava deo dokumenata koji se podnose Carini za uvozno/izvozno carinjenje.

Špediter priprema dokumenta JCI, CMR, EUR na osnovu dokumenata koje dobija od firmi. Špediter je u praksi samo posrednik između preduzeća i Carine.
U cilju što bržeg protoka robe na graničnim prelazima i carinskim ispostavama roba se pregleda selektivno. Takođe, dokumenta podneta za carinjenje kontrolišu se formlno i ispravljaju se grube uočljive greške.
Dešava se da prilikom uvoznog carinjenja uz saglasnost uvoznika špediter prepiše tarifni broj robe, bez provere da li taj tarifni broj stvarno odgovara predmetnoj robi. To je jedan od najčešćih propusta u postupku carinjenja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović