UVOZ, IZVOZ I TRANZIT ZLATA

zlatni nakit

Pitanje: Koje dozvole su potrebne za uvoz zlata

Odlukom o određivanju robe za čiji su izvoz, uvoz, odnosno tranzit propisani uslovi („Sl. glasnik RS“, br. 126/2007) propisano je da su u režimu dozvola nalazi, između ostalog, i zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha iz tarifnog broja 7108 Carinske tarife, što znači da je za njegov uvoz, odnosno izvoz, potrebna dozvola od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ul. Nemanjina 22. Beograd.

PDV se ne plaća na uvoz zlata za potrebe Narodne banke Srbije. Na uvoz zlata u prahu koje se koristi kao repromaterijal, a koje se ne uvozi za potrebe Narodne banke Srbije, PDV se plaća po opštoj stopi PDV od 20%.

U prilogu je UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UVOZ, ODNOSNO IZVOZ ROBE NA OSNOVU DOZVOLE, na osnovu čl. 14. Zakona o spoljnoj trgovini

Molimo da u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 36/11 – dr. zakon I 88/11), odobrite uvoz, odnosno izvoz robe prema sledećim podacima:

VRSTA ROBE

Uvoz/izvoz plemenitih metala (zlato i srebro)

DOKUMENTACIJA:

Fotokopija Izvoda o registraciji privrednog subjekta izdata od strane Agencije za privredne registre;

Fotokopija ugovora sa stranim partnerom, odnosno fotokopija profakture;

Izjava o poreklu robe uz zahtev za izvoz.

OSNOVNI PODACI:

Naziv i vrsta robe;

Tarifna oznaka;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović