Potvrde koje izdaje PKS

 pks

PKS izdaje potvrde da se određena oprema odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji

 

U Uputstvu o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2016),  koje je stupilo na snagu 8.9.2016. godine, navedene su potvrde koje izdaje PKS.

Uputstvo je doneto na osnovu Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Sl. glasnik RS“, br. 48/2010, 74/2011 i 63/2013) i Statuta Privredne komore Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 39/2016).

Na osnovu napred navedenog Uputstva i Uredbe, PKS izdaje ove potvrde radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine na:

  1. opremu za vršenje delatnosti od strane osoba sa invaliditetom prve i druge grupe, kao i lica čiji stepen invaliditeta odgovara invaliditetu prve i druge grupe, koji se posle sprovedene profesionalne rehabilitacije osposobe za određenu delatnost;
  2. specifičnu opremu, uređaje, instrumente, rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidni, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija;
  3. specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za građane, za ličnu upotrebu;
  4. robu za izvršavanje humanitarnih zadataka organizacija Crvenog krsta;
  5. opremu i delove te opreme namenjene za gašenje požara i za spasilačke delatnosti za vatrogasne i spasilačke organizacije i društva;
  6. robu koja služi za neposredno obavljanje naučne, obrazovne, kulturne, sportske, rekreativne, humanitarne, verske delatnosti, tehničke kulture, umetnosti, delatnosti zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrole kvaliteta životne sredine (osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila) za lica, osim fizičkih, koja se bave tim delatnostima;
  7. specifičnu opremu, uređaje i instrumente i njihove rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i lekove koji se koriste u bolničkom lečenju, radi opremanja i potreba tih privrednih društava u skladu sa programima razvoja zdravstva;
  8. opremu i rezervne delove koji se koriste za profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje invalida za privredna društva za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida; i
  9. opremu koja služi neposredno za zaštitu životne sredine za lica, osim fizičkih.

Ovim uputstvom se uređuje način izdavanja potvrde da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji, odnosno obaveštenja da u zemlji postoje proizvođači robe koja je predmet zahteva, koja izdaje PKS u vezi sa zahtevom radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

 

Dokumenta koja se prilažu uz zahtev za izdavanje uverenja

Potvrde se izdaju na pismeni zahtev korisnika potpisanog od strane ovlašćenog lica. Zahtev se podnosi PKS na propisanom obrascu, koji je sastavni deo Uputstva (Prilog 1) na jedan od sledećih načina:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović