• Home
  • Blog
  • Događaji

15. septembra 2016. godine, ODRŽAN JE SEMINAR “UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO NAKNADNE CARINSKE KONTROLE”

 

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 15.09.2016. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO NAKNADNE CARINSKE KONTROLE“.

Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme  IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com). 

Tema seminara je fokusirana na detaljno upoznavanje sa propisima,  posebano sa mogućnostima privremenog uvoza i zakonskim olakšicama. Pored olakšica, postoje i propisani uslovi i obaveze koje se moraju sprovesti po propisanoj carinskoj proceduri.

Pojedine robe u redovanom postupku uvoza, pored obaveza plaćanja carine i PDV podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku pored carine i PDV-a). pripreme za tromesečni izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine, rok za dostavljanje i plaćanje taksi za period jul- septembar  je 15. 11. 2015.

slika-163slika-171slika-182slika-184

Teme na seminaru su bile sledeće:

  • Vrste carinskih postupaka;

1) Postupak privremenog uvoza;

– Podnošenje zahteva i odobrenje postupka privremenog uvoza ;

  • Postupak izvoza/uvoza opreme – zamena robe u garantnom roku i oslobođenje od plaćanja PDV
  • Uvoz opreme pod zakup;
  • Uvoz opreme – mašina radi servisa;
  • Uvoz robe radi daljeg izvoza – reeksport sa pratećom dokumentacijom, ugovorima i itd;
  • Uslovi za poptupuno ili delimično oslobađanje od plaćanje carinskih dažbina
  • Rok za ponovni izvoz;
  • Završetak postupka privremenog uvoza;

– Postupak redovnog uvoza robe, sa pratećom dokumentacijom;

– Naknadna kontrola uvoznih dokumenata od strane carinske inspekcije;

 „Složeni propisi, koji se naslanjaju jedan na drugi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračuna i plati „eko taksa“, kao i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode firma ima obavezu da pored carine i poreza na dodatu vrednost, obračuna i plati porez po odbitku. Navedene takse i porezi predstavljaju dodatne namete na uvoz robe, ali neprimenjivanje propisa još više firme opterećuje naknadnim kaznama i zateznim kamatama. Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima i dalje su ostale na snazi brojne obaveze koje firme u spoljno – trgovinskom poslu moraju da ispune“, istakla je Biljana Trifunović, direktorka firme IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: KIM TEC doo, Beograd, GALENIKA FITOFARMACIJA AD, Zemun, CHEMICAL AGROSAVA doo, Beograd, VIBAC BALCANI doo, Jagodina, ALATNICA KRSTIĆ PR, Pirot.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović