Uzoz robe i repromaterijala – prateća dokumentacija od porudžbenice do naknadne carinske kontrole

Uvoz robe iz celoga sveta je naša stvarnost. Uvozom se bave  preduzeća, preduzetničke radnje ali i ogranci stranih pravnh lica u Srbiji.

Dobra prethodna priprema je uslov za lakše obavljanja posla. Da li će Vaša roba biti  uvozno ocarinjenja u jednom danu ili će provesti više dana u carinskom magacinu (i tako poskupeti sam uvoz), zavisi od vrste robe koju uvozite, ali i od Vaše pripreme.

Uvoz pojedinih roba u redovanom postupku, je jednostavan, postoji obaveza plaćanja carine, akcize  i PDV. U zavisnosti u kojoj su zemlji proizvedene.

Uvoz velikog broja roba, prema domaćim i međunarodnim propisima zahteva dodatnu dokumentaciju kao što su: robe dvostruke namene, ateste i sl.,   podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku pored carine i PDV-a).

Pored redovnog uvoza robe postoje brojni različiti postupci privremenog uvoza sa posebnim procedurama.

Vrste carinskih postupaka

  • Redovan uvoz robe i repromaterijala
  • Postupak privremenog uvoza;
  • Postupak izvoza/uvoza opreme – zamena robe u garantnom roku i oslobođenje od plaćanja PDV;
  • Uvoz opreme pod zakup;
  • Uvoz opreme – mašina radi servisa;
  • Uvoz robe radi daljeg izvoza – reeksport;
  • Uslovi za poptupuno ili delimično oslobađanje od plaćanje carinskih dažbina;
  • Završetak postupka privremenog uvoza;

    Naknadna kontrola uvoznih dokumenata od strane carinske inspekcije;

Nakon preuzimanja robe, ili repromaterijala, carinska inspekcija ima pravo da  tri godine u nazad kontroliše ispravnost uvozne dokumentacije i poreklo robe. Odgovornost za tačnost podataka snosi uvoznik.

Seminar na ovu temu zakazan je za 11. 10. 2018. godine.

Seminar je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Posebna prednost seminara koje organizuje firma „IFA“ d.o.o., Beograd,  ogleda se u tome što su predavači ujedno i praktičari, izvršioci posla.  Predavači govore jezikom privrednika. Upotrebljavaju aktivnu dokumentaciju, koja se inače koristi u praksi, a ne pretpostavljenu. Zbog velikog praktičnog iskustva polaznici su u prilici da postave pitanje i reše svoju konkretnu situaciju u poslu.

Više o seminaru: https://www.biljanatrifunovicifa.com/event/uvoz-bez-tajni-2/

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović