UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA PREMA AKTUELNIM PROPISIMA

Otpad nije roba kojom se trguje.  Kada se radi o izvozu ili uvozu  otpada neophodno je ispoštovati brojne zakone  i uredbe koje regulišu ovu materiju.

Šta predstavlja OTPAD, odnosno kako je prema propisima definisan otpad.

Otpad je svaka materija ili predmet sadržan u listi otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom.

Zabranjen je uvoz radi odlaganja i iskorišćenja u energetske svrhe (član 71. Zakona upravljanju otpadom).

Prema članu 71. Zakona o upravljanju otpadom, zabranjen je uvoz otpada u cilju odlaganja i iskorišćenja u energetske svrhe. Istim članom 71. propisano je da se otpad može uvoziti u Srbiju samo radi tretmana, što znači da postoji oprema za tretman – preradu otpada, i da postoji  izdata dozvola od nadležnog ministrstva za poslove zaštite životne sredine.

Otpad  je inače podeljen u dve kategorije:

– opasan otpad i

– neopasan otpad.

U zavisnosti od vrste otpada, propisani su i uslovi za rukovanjem, izvozom, uvozom i tranzitom otpada.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović