• Home
  • Blog
  • Edukacija

U RPK Novi Sad je 12. decembra 2013. godine prvi put održan seminar: IZVOZ POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

 U RPK Novi Sad je 12. decembra 2013. godine prvi put održan seminar:
IZVOZ POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

 Novi propisi iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, iz 2011, 2012, i 2013. godine, doneli su i veliki broj  novina i izmena u poslovanju. Pored detaljnog poznavanja zakonske regulative, izvozno poslovanje podrazumeva i poznavanje odgovarajućih obrazaca i instrukcija o načinima popunjavanja, primene, distribucije koji  omogućuju pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog izvoznog posla.
Izuzetno je zahtevna priprema dokumentacije za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te je na ovom seminaru posebna pažnja posvećena:
– korišćenju elektronske baze podataka i pripremi poslovne dokumentacije za izvoz u zemlje EU,
– pribavljanju dokaza o preferencijalnom poreklu (EUR – 1)
– dozvoli za uvoz u EU(AGRIM licenca)
– sertifikatu o autentičnosti
– pripremi dokumentacije za izvoz

 1

 Trening je namenjen svim preduzećima koja izvoze poljoprivredne i prehrambene proizvode u zemlje Evropske unije, u cilju detaljnog upoznavanja najpre sa Zakonom o spoljnoj trgovini, a zatim sa ostalim dokumentima koja proističu iz potpisanih brojnih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini.
Seminar je autorski rad gospođe Biljane Trifunović, dipl. ekonomista, vlasnika i direktora “IFA – International Financial Agency” d.o.o.

Šta se našim polaznicima dopalo na seminaru:
•    Prezentacija, primeri iz života, iz prakse.
•    Tema, prezentacija.
•    Znanje, neposrednost, otvorenost predavača.
•    Izlaganje predavača, tema.
•    Nesebičnost predavača.
•    Primeri iz prakse.
•    Ekspeditivnost!

Opšti utisak, komentar, predlozi, sugestije, kritike, pohvale naših polaznika:
•    Jedva čekamo novi trening!
•    Pohvaljujem predavača.
•    Seminar je dobar.
•    Korektno odrađeno.
•    Uvek sam zadovoljna Biljaninim seminarima!
•    Veoma dobro obrađena tema uz interaktivno učešće polaznika seminara.
•    Sve najbolje, nastavite dalje!

 2

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović