EUR.1 – DOKAZ O POREKLU ROBE – ROK VAŽENJA

Dokazi o poreklu robe  važe četiri meseca od dana izdavanja u zemlji izvoznici, i u tom roku moraju biti podneseni carinskim organima u zemlji uvoznici. Kao i svuda postoje izuzeci, kada dokaz o poreklu može da ima i duži rok od predviđenih četiri meseca.

Srbija je potpisnica brojnih međunarodnih ugovora i sporazuma o slobodnoj trgovini. Na osnovu potpisanih sporazuma omogućen je promet robe bez obračuna i plaćanja carine ili su carinske stope značajno smanjene na robu koju prate dokumenta o preklu, što znači da je poreklom iz neke od zemalja članica sporazma.

Dokaz o preklu robe dostavlja se Carinskoj Upravi na osnovu koje se izvozi/uvozi roba pod povlašćenim carinskim uslovima. Na osnovu verodostojne dokumentacije dokaz o poreklu  može biti  na:

– na izvoznom računuukoliko je vrednost robe do 6.000 EUR; ili

– EUR obrazac koji se otvara na osnovu  izjave o poreklu, koju dostavlja izvoznik sa pratećom dokumentacijom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović