EUR.1 – KAKO POPUNITI OBRAZAC KADA JE KUPAC IZ JEDNE ZEMLJE A ROBA SE ISPORUČUJE U DRUGU?

EUR.1 obrazac je document koji prati robu od mesta isporuke do primaoca robe. Česta je pojava, da ste ugovorili prodaju robe sa kupcem iz Austrije a da ste od kupca dobili instrukciju da robu isporučite u Francusku. 

U tom slučaju, faktura se sačinjava  na uobičajeni način, kupac je iz Austije. Na samom računu možete da napišete: po nalogu kupca roba se isporučuje i tu navesti naziv i mesto, kao i zemlju gde će te robu stvarno isporučiti.

Na isti način se popunjava i CMR ukoliko se roba transportuje kamionom, i svaki drugi tovarni list.

Kada se radi o popunjavanju EUR.1 obrasca propisan je način na koji se mora popuniti sertifikat o poreklu robe EUR.1 kao i zahtev za njegovo izdavanje, nakon čega se set obrazaca EUR.1 podnosi carinskom organu na overu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović