Privremeni uvoz opreme podleže plaćanju carine, PDV i poreza po odbitku - Biljana Trifunović
5

Privremeni uvoz opreme podleže plaćanju carine, PDV i poreza po odbitku

 

Pitanje:  Zanima me da li se plaća carina i PDV na opremu koja se uvozi pod režimom privremenog uvoza?

 Oprema koja bi se privremeno uvezla se isporučuje na upotrebu, pošiljka je besplatna tj. Free of charge, no commercial value, only for Customs purpose …eur, uvozi se na 5 godina i da li podleže plaćanju carine i PDV-a. Ako podleže, da li se nakon 5 godina isti iznos vraća uvozniku?

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!