02.07. 2013. ODRŽAN JE SEMINAR “DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE”

Zbog velikog interesovanja privrednika iz Beograda i cele Srbije, u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 02.07.2013. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je po treći put, jednodnevni seminar, na temu: “DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE”

Teme na seminaru su bile sledeće:

·         Novine koje donosi Zakon o deviznom poslovanju

·         Tekući poslovi;

·         Kapitalni poslovi;

·         Direktna ulaganja i investicioni radovi;

·         Dokumenta za pravdanje Deviznom inspektoratu

·         DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer

·         Rokovi  i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana Inisuplaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku;

·         Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca

·         Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;

·         Primer ugovora – izjave za prebijanje;

·         Kreditni poslovi sa inostranstvom;

·         Registracija kreditnog posla kod NBS

·         Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnihposaosainostranstvomudevizama;

·          Faktoring i forfeting poslovi

·         Koje robe i poslovi podležu obračunu poreza po odbitku?

DSCI0258

 

DSCI0264
 

 

Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com). 

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u  samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.

Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada.

Trening je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave izvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.  

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: GOWI doo, Pančevo, PPT INŽENJERING A.D., Beograd, JOKEY BG doo, Beograd,  KTC doo, Subotica.

DSCI0270

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović